ekomp – informatyka

hasło Płatnik


Odzyskanie hasła Płatnik

dekodowanie na podstawie wpisu do rejestru

hasło do bazy danych: regedit CTRL+F Jet OLEDB:Database Password

hasło użytkownika: Adm(najwyższa_wartość)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Asseco Poland SA\Płatnik\10.01.001\Admin